19 05 Namik Hodžić CK (IOM)


Objavljeno · 19. 05. 2015 · Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10

Tema: Osnivanje mobilnih timova Crvenog križa u HBŽ uz podršku IOM-a tima u sklopu UN projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u HBŽ“.
Gost Namik Hodžić generalni tajnik Crvenog križa FBiH.
Razgovarao Matija Barać

Attachments

File Description File size Downloads
mp3 19 05 Namik Hodzic CK 12 MB 57

Radio Livno // 2017 ©
Hosting & Livestream by GLOBAL INTERNET
Made in Livno ♥