GENESIS – Prezentacija jednominutnih filmova u zgradi livanjske općine

U sklopu projekta “Interkulturalni dijalog i mirovno i inkluzivno obrazovanje te prevencija nasilja među djecom u HBŽ”, u zgradi livanjske općine autori i glumci jednominutnih filmova predstavili su svoj rad općinskim vijećnicima.

Preuzimanje privitaka