Seid Husagić, viši službenik za zaštitu pri UNHCR-u

Razgovarali smo sa Seidom Husagićem iz UNHCR-a, a razgovarali smo o sastanku nevladinih organizacija koje sudjeluju u projektu, sa županijskim premijerom Draškom Dalićem i načelnicima općina naše županije.

Preuzimanje privitaka