UNDP – Izrada strategije projekta

Gost u našem programu bio je Elmedin Muratbegović, profesor na fakultetu za kriminalistiku i kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Preuzimanje privitaka