UNDP pomaže u obnovi štala u području Bosanskog Grahova i Drvara

Trening za nastavnike i roditelje o prevenciji nasilja među djecom

Donji Tiškovac – četverogodišnjak Dragan jedino dijete u selu

Sumiranje aktivnosti GENESIS projekta iz mjeseca svibnja

UNDP i IOM donacijom opreme pomažu Domu zdravlja Drvar

Aktivnosti UNDP-a na području Glamoča

Prezentacija Vijeća učenika OŠ IGK Livno o vršnjačkom nasilju

Rad i funkcioniranje mobilnog tima u Drvaru

Udruga GENESIS

UNDP – Dvije stanice za otkup mlijeka u Drvaru

UNHC (BHLS/Vaša prava)

19 05 Namik Hodžić CK (IOM)

18 05 GENESIS

15.5. UNDP

14.5. Genesis

13.5. IOM

12.5. BHLS

8.5. UNDP

7.5. Genesis

07 05 CK Kupres