Demografska slika HBŽ-a iz godine u godinu sve lošija

Vlada Hercegbosanske županije je na sjednici razmatrala demografska kretanja.
Objavljeno · 25. 05. 2017 · Novosti

Vlade Hercegbosanske županije (HBŽ) na svojoj današnjoj sjednici razmatrala je informaciju o demografskim kretanjima u razdoblju od 2005. do 2015. godine.

Prema dostupnim podacima, izražena je tendencija pada rođenih, kao i tendencija rasta broja umrlih osoba, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.

Županijski ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dragoslav Topić kazao je kako je taj trend zabilježen u svim županijama na području Federacije pa i šire.

Vlada HBŽ-a dugi niz godina provodi mjere kako bi se ublažili negativni učinci demografskih kretanja, pa je tako u protekle tri godine za uposlene i neuposlene majke-rodilje izdvojila nešto više od tri milijuna maraka, navodi se u priopćenju.

Vlada je donijela Odluku o uporabi udžbenika i priručnika u osnovnim i srednjim školama Hercegbosanske županije, prema kojoj će se odobreni udžbenici za školsku 2016./2017. godinu koristiti i u sljedećoj 2017./2018. školskoj godini.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (Pozitivna lista lijekova HBŽ-a).

Izmjene i dopune Pozitivne liste lijekova sukladne su s nižim cijenama lijekova na tržištu., Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova primjenjivati će se od 1. lipnja 2017. godine.
Usvojena su i rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenih upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Vlada Hercegbosanske županije, kao i rješenje o imenovanju privremenog predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije, a sve na razdoblje od tri mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure.

Županijska je Vlada dala pozitivno mišljenje na prijedlog sporazuma Vijeća ministara BiH i Vlade Kuvajta o suradnji u oblasti borbe protiv kriminala, te pozitivno mišljenje na prijedlog sporazuma o vezi između BiH i Ureda Europske policije, koji se odnosi na jačanje suradnje uspostavljene Sporazumom o operativnoj i strateškoj suradnji BiH i Ureda europske policije.

Negativno mišljenje Vlada HBŽ-a dala je na prijedlog zaključka i inicijativu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kojim je predloženo da se utvrđeni poslovi sigurnosti prometa na autocestama, brzim i magistralnim cestama organiziraju u okviru Federalnog MUP-a, a u svezi s primjenom Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima BiH.

Vlada HBŽ-a odobrila je 5000 maraka Muslimanskom dobrotvornom društvu “Merhamet” – Osnovni odbor Livno za sufinanciranje projekata dodjele humanitarnih paketa socijalno ugroženom građanima.

Isti iznos odobren je Domu zdravlja Glamoč u svrhu financijske pomoći za nabavu neophodne medicinske opreme, 3000 maraka dodijeljeno Udruženju udruga umirovljenika Hercegbosanske županije u svrhu pružanja materijalne pomoći najugroženijim i bolesnim umirovljenicima.


Radio Livno // 2017 ©
Hosting & Livestream by GLOBAL INTERNET
Made in Livno ♥