Nova sveučilišna godina u Mostaru!


Objavljeno · 27. 10. 2016 · Emisije

Pomoćnik rektorice Sveučilišta u Mostaru za nastavu i studente, Vojo Višekruna o novoj akademskoj godini Sveučilišta u Mostaru.

Attachments

File Description File size Downloads
mp3 26-10-vojo-visekruna 18 MB 33

Radio Livno // 2017 ©
Hosting & Livestream by GLOBAL INTERNET
Made in Livno ♥