Održana sedma sjednica Općinskog vijeća Livno

Izvješće sa 7. sjednice Općinskog vijeća
Objavljeno · 02. 06. 2017 · Emisije

Jučer je održana  7.sjednica OV Livno. Predloženi dnevni red se tijekom sjednice promijenio tako da je kao 12.točka usvojen prijedlog HLL-a za nadopunu zaključak o osudi verbalnog napada Milorada Dodika na banjalučkog biskupa msgr. Franju Komaricu.  Usvojeni su prijedlozi odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana Livno 2000 , te urbanističkog projekta Centar III, kao i dodjela prostora udruzi građana Klub La vie Livno. Na navedene odluke nije bilo primjedbi, niti prijedloga. Usvojena su izvješća  o radu za prošlu godinu : JP „Komunalno” d.o.o. Livno,  Centra za socijalni rad  Narodnog sveučilišta, Crveni križ Livno. Uz usvojeno izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva, usvojen je i zaključak da se u složenijim  slučajevima daje Općinskom načelniku odobrenje da angažira savjetodavnu pravnu pomoć 0pćinskom javnom pravobranitelju. Nisu usvojena izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pčelice” i JP Veterinarska stanica Livno, s tim da su usvojeni zaključci o tome da se Općinskom vijeću putem nadležne službe podnese izvješće  o utrošku sredstava izdvojenih za veterinarske usluge od svih veterinarskih stanica  s područja Livna, kao i da se uputi dopis Federalnoj veterinarskoj inspekciji da obavi kontrolu sjemena i umjetnog osjemenjavanja goveda na području Livna. Usvojena je lista prioriteta za dodjelu stanova općine Livno.  Priopćeno je iz Općinskog vijeća Livno.


Radio Livno // 2017 ©
Hosting & Livestream by GLOBAL INTERNET
Made in Livno ♥