Traže se ekološki projekti

Sredstava će se transferirati prema financijskim mogućnostima županijskoga Proračuna za 2017. godinu.
Objavljeno · 25. 05. 2017 · izdvojeno

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a objavilo je Javni poziv za prijavu projekata ekoloških udruga za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije (HBŽ) za 2017. godinu, priopćeno je iz resornog županijskog ministarstva.

Ekološke udruge, koje su registrirane i djeluju na području HBŽ-a, pozvane su da podnesu prijave za projekte koji će se sufinancirati iz sredstava planiranih u Proračunu HBŽ-a na poziciji Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, transfer udrugama građana, u iznosu od 30.000 maraka.

Sredstava će se transferirati prema financijskim mogućnostima županijskoga Proračuna za 2017. godinu.

Javni poziv, obrazac za prijavu i izvješće o realizaciji projekta ekoloških udruga koji su sufinancirani iz županijskoga Proračuna u 2016. godini mogu se preuzeti na web stranici županijske Vlade; www.vladahbz.com u rubrici Javni pozivi.


Radio Livno // 2017 ©
Hosting & Livestream by GLOBAL INTERNET
Made in Livno ♥