Zašto?


Objavljeno · 12. 05. 2016 · Festival

Film broj 45: Grad, koji je u nekadašnjoj Jugoslaviji bio jedna od najpoznatijih centara, danas je zapušten i pust. Partizanski spomenici kojim su se mještani dičili, a turisti ih obilazili, danas su polomljeni i zaboravljeni. Tek pokoji uvenuli vijenac naslonjen na ruševine podsjeća na njihovu slavu. Zašto, zapitala se Milica Šobat u svom filmu?

 


Radio Livno // 2017 ©
Hosting & Livestream by GLOBAL INTERNET
Made in Livno ♥